Европейските измерения на Васил Левски Европейските измерения на Васил Левски

Европейските измерения на Васил Левски

Цена: 30 лв

Рейтинг на продавача: 
 3  (от 2 продажби)
Виж повече за рейтинга на продавача »

Издателство Златен змей, година на издаване 2011, страници 136, твърди корици, отлично състояние
Съдържание:
1. Вместо предговор 5;
2. Европейските измерения на Васил Левски – проф. д.и.н. Иван Стоянов -9;
3. Апостола на италианската революция (Джузепе Мацини) -35;
4. С идеите на Великата френска революция (Ригас Фереос/Велестинлис) - 45;
5. Огледало на народните въжделения (Лайош Кошут) -55;
6. Поетът на унгарската революция (Шандор Петьофи) -71;
7. Революционерът, човекът и мислителят (Александър Херцен)- 83;
8. Идеологът на анархизма (Михаил Бакунин) -93;
9. „Борбата е истинският живот на човека“ (Джузепе Гарибалди) -105;
10. Изследователят, политикът, човекът (Фритьоф Нансен) -115;
11. Летопис за живота и делото на Васил Левски- 127;
Уважаеми читателю,
Настоящият сборник се издава по проект „Реконструиране на Онбашиевата къща в рамките на Национален музей Васил Левски“ в Карлово и популяризиране живота и делото на българския национален герой Васил Левски, като част от европейското културно наследство“, подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основните донори на тази програма са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, като поставената на трето място държава осигурява 95 % от финансовите средства. Бенефициент по проекта е Община Карлово, а партньори са Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, Фондация „Васил Левски“ и Общинска агенция за устойчиво развитие – Карлово. Основната цел е популяризиране на живота и делото на българския национален герой Васил Левски в България и в Кралство Норвегия, на идеите и демократичните ценности, които той изповядва, като част от европейското културно наследство.
В предложеното издание, освен студията, посветена на европейските измереия на Васил Левски, са включени разработки на авторския колектив за едни от най-изтъкнатите европейски революционни дейци и мислители през XIX век – векът, който ражда идеята за обединена Европа и който прокламира правото на отделните народности и националности на самоопределение и самостоятелен и независим политически живот. При внимателния прочит и съпоставяне на идеите на Васил Левски с тези на Мацини, Кошут, Херцен, Бакунин и другите дейци на европейското революционно движение става ясно, е роденият в Карлово Апостол на българската свобода и сътвореното от него в идейно и практическо отношение е напълно съизмеримо с достиженията на европейската политическа мисъл през XIX век. И ако той не беше роден в пределите на една азиатска по своя характер източна деспотия, и ако той не беше българин и за него не се пишеше единствено на български език, неговата известност и популярност щеше да се изравнява най-малко на тази, която имат посочените по-горе личности. Днес, когато България е равноправен член на Европейския съюз и българският език е един от езиците на този съюз, постиженията на българската наука, на българската култура, на българската общественополитическа мисъл трябва да станат достояние на обединена ивропа и света. Така на практика ще се докаже основателността на казаното от Иван Вазов: „И ний сме дали нещо на света и на вси славяни книги да четат“. И още нещо – ще стане ясно, че българите, от VII век насетне винаги са били част от Европа, независимо от жестоката си историческа съдба. Тази е и целта, с която съставителите и авторите на този сборник ти представят, уважаеми читателю, написаното за тези велики личности.
Освен със своята революционна дейност и идеология, включените в изданието личности се отличават и със своя хуманизъм. Поради тази причина в сборника намира място и Фритьов Нансен – норвежки учен и изследовател със световна известност, който със своя хуманизъм се превръща в еталон за подражание. Неговите открития, неговата научна дейност и постижения, неговите практически действия в полза на хората са също толкова революционни, колкото и тези на останалите включени в намиращата се в ръцете ти книга. И ако те отдаваха живота си за възстановяването и изграждането на собствените държави, той посвещава целия си живот на науката и на изграждането на един по-добър и справедлив свят и обществен ред, в който истинските творци на историята да не стават заложници на политическите интереси на управляващите. Със своя хуманизъм, със своите конкретни действия, със своите писания той се явява истински продължител на онези, които се отказват от всичко в полза на своите народи, които издигат идеи, будещи възхищение и днес – в началото на XXI век. И ако ние, техните насленици, вместо безбройните ретуширани портрети и велическвени паметници в тяхна чест, възприемем и реализираме поне част от тези идеи, ще им „издигнем“ най-великия „неръкотворен“ паметник, който те заслужават – такова общественополитическо устройство на държавата ни и на Европейския съюз, което да ги превърне, по думите на Васил Левски, в „Храм на истинната и правата свобода“.


Състояние на книгата:  Отлично

Опции за доставка:
Еконт, опция преглед, за сметка на купувача
Изпрати съобщение/запитване към продавача »
 

Търсене на книги: