Задачи по физика за олимпиади – Глеб Задорожний Задачи по физика за олимпиади – Глеб Задорожний Задачи по физика за олимпиади – Глеб Задорожний

Задачи по физика за олимпиади – Глеб Задорожний

Цена: 15 лв

Рейтинг на продавача: 
 3  (от 2 продажби)
Виж повече за рейтинга на продавача »

Сборникът „Задачи по физика за олимпиади“ е предназначен за самостоятелна подготовка на учениците. В сборника са събрани 150 задачи с повишена трудност от механика, молекулна физика и термодинамика. По-трудните задачи са решени, а останалите са предложени като задачи за самостоятелна работа. Сборникът ще бъде полезен за учащите се от средните училища, особено за тези с физико-математическа насоченост и при подготовка на конкурсни изпити за висшите учебни заведения.
Предговор
Сборникът „Задачи по физика за олимпиади“ има за цел да насочи и подпомогне самостоятелната работа по решаване на задачи от учениците. Поради това в него подборът на задачите е направен така, че вниманието на читателя да се насочи към задачи, чиято трудност отговаря на трудността на задачите, предлагани досега на вътрешни и международни олимпиади по физика. Тези задачи са отбелязани съответно с една, две и три звездички. Част от задачите имат за цел да припомнят на читателя методите за решаване на физични задачи, задачите са формулирани в общ вид без числени данни, каквато е тенденцията в провежданите досега олимпиади.
Условното на всяка физична задача третира физичен процес. Последният е винаги многостранен и по начало сложен. Поради това точната формулировка на условията на задачите, ако искаме тя да е съвършена, би трябвало да бъде много дълга. Читателят в редица случаи сам ще трябва да съобрази онези детайли и условието, които явно не са формулирани, но се използват в решението на задачата. По същата причина моделът на явлението, за което се говори в условието на дадена задача, не винаги съответства на явлението, а е една степен на приближение. Поради това и полученото решение представлява първа степен на познанието на реалния процес. Следва да се каже, че като Правило внасянето на корекции в модела на явлението води до съществени математически затруднения в решението на задачата. Решаването на всяка задача трябва да стане с лист и молив докрай. При това, както показва досегашният опит, е необходимо да се обръща изключително внимание на оформянето на решението (чертежи, съставяне на уравнения и тяхното решение) и на разискването на лочуния резултат. Последното е необходимо да се извърши пълно, без да се пропусне нито един от случаите фиксирани в условието на задачата. При първо четене естествено е поради характера на самата маттерия читателят да срещне затруднения. Те обаче в никакъв случай не бива да го смущават, тъй като при повторно четене само по себе си ще отпаднат.
В сборника не е спазен традиционното разделяне на задачите. Това дава възможност на читателя да разполага с целия набор от физични закони за дадения клас явления и да решава предложените задачи по различни начини.
Книгата е издадена през 1976 г, съдържа 192 страници, не е ползвана, отлично запазена, отчислена от библиотека, меки корици.


Състояние на книгата:  Отлично

Опции за доставка:
Еконт, опция преглед, за сметка на купувача
Изпрати съобщение/запитване към продавача »
 

Търсене на книги: