Информационни технологии за 6. клас по новата учебната програма -. Момчева, Е. Ковачева, Информационни технологии за 6. клас по новата учебната програма -. Момчева, Е. Ковачева, Информационни технологии за 6. клас по новата учебната програма -. Момчева, Е. Ковачева,

Информационни технологии за 6. клас по новата учебната програма -. Момчева, Е. Ковачева,

Цена: 7 лв

Рейтинг на продавача: 
 3  (от 2 продажби)
Виж повече за рейтинга на продавача »

Учебникът съдържа и диск, нови са, не са ползвани, отлично състояние.
Съдържание
Операционна система и носители на информация
1. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии. Входно равнище
2. Основни единици за измерване на информация
3. Операционна система. Файлова структура на организация на данните
4. Носители на информация и файлови носители
5. Данни и информация. Упражнение
Компютърна текстообработка
1. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език
2. Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл
3. Търсене и замяна на текст. Търсене и получаван на помощна информация
4. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ
5. Форматиране на текстов документ. Упражнение
Обработка на таблични данни
1. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните
2. Формули и функции с таблични данни
3. Изчисления в електронна таблица. Упражнение
4. Характеристики на оформлението на клетките и данните
5. Обработване на таблични данни. Упражнение
6. Обработване и съхраняване на текстови и таблични данни. Работа по проект, обобщение
7. Проверка на знанията и уменията по компютърни системи, текстообработка и таблични данни
Работа с графични изображения
1. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения
2. Въвеждане ан изображение чрез скенер или цифров фотоапарат
3. Създаване и редактиране на изображение. упражнение
4. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, яркост, осветление, разделителна способност
5. Създаване и редактиране на изображение по тема. Работа в екип, упражнение
Компютърна презентация
1. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови обекти
2. Използване на звукови файлове и звукови ефекти
3. анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна
4. Мултимедийни обекти в слайд. Упражнение
5. Създаване на презентация по дадена тема. Работа по проект, упражнение
Интернет и интегриране на дейности
1. Същност на глобалната мрежа интернет. Основни начини за достъп до интернет
2. Средства за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в интернет
3. Комуникация в интернет. Упражнение
4. Търсене на материали по зададена тема на български и чужд език. Авторски права
5. Търсене и съхраняване на информация. Упражнение
6. Интегриране на дейности - работа по проект. Обобщение
7. Проверка на знанията и уменията. Изходно равнище


Състояние на книгата:  Отлично

Опции за доставка:
Еконт, опция преглед, за сметка на купувача
Изпрати съобщение/запитване към продавача »
 

Търсене на книги: