Книга (Учебник) Земеделска Ентомология, 2018, Академично издателство на АУ Книга (Учебник) Земеделска Ентомология, 2018, Академично издателство на АУ Книга (Учебник) Земеделска Ентомология, 2018, Академично издателство на АУ

Книга (Учебник) Земеделска Ентомология, 2018, Академично издателство на АУ

Цена: 55 лв

Рейтинг на продавача:  няма рейтинг

Книгата е съставена от обща и специална част. Общата част съдържа разделите: морфология, анатомия, физиология, биология, екология, систематика и методи за контрол, в т.ч. химични и биологични продукти и механизъм на токсичността им, феромони, биологични агенти и др. възможности за ограничаване числеността на вредни насекоми и акари.
В специалната чат са пердставени морфологията, вредната дейност и жизнения цикъл на около 400 вида вредни насекоми и акари по растенията и съхранявани продукти и материали, а така също прагове на икономическа вредност, срокове за третиране, разрешени продукти за прилагане, биологични агенти, осъществяващи природно регулиране и др. за икономически значими видове насекоми и акари.
Книгата е написана на 405 хромирани страници А4, а специалната част-онагледена с над 400 цветни илюстрации на вредни насекоми и акари и картината на повреда от тях.
Книгата е предназначена за студенти от всички факултети и специалности на висши земеделски училища, изучаващи академичната дисциплина Ентомология; за оперативни специалисти в областта на РЗ и земеделското производство; за специалисти, разпространяващи и търгуващи с продукти за РЗ; за производители на плодове, зеленчуци, грозде, зърнени храни и др. земеделски производства. Тя може успешно да се ползва от преподаватели във висши и средни земеделски училища.
Автори: проф. д.с.н. Ангел Харизанов и проф. д-р Вили Харизанова
Книгата се предлага в книжарницата на АУ – Пловдив
за контакти: тел. 0889 267 318 проф. А. Харизанов


Състояние на книгата:  Добро

Опции за доставка:
ЕКОНТ


ПРОДАДЕНА
 

Търсене на книги: