Педагогическа психология - Димо Йорданов, Стоянка Жекова, Крум Крумов Педагогическа психология - Димо Йорданов, Стоянка Жекова, Крум Крумов Педагогическа психология - Димо Йорданов, Стоянка Жекова, Крум Крумов

Педагогическа психология - Димо Йорданов, Стоянка Жекова, Крум Крумов

Цена: 8 лв

Рейтинг на продавача: 
 3  (от 2 продажби)
Виж повече за рейтинга на продавача »

В учебника се разглеждат основни въпроси от психологията на обучението и възпитанието на личността. Предназначен е за студенти, изучаващи педагогическа психология, но може да се използва и от всички, които се занимават с психологическите проблеми на образователната практика.
Учебникът е издаден през 1986 г, здраво и чисто книжно тяло, съдържа 337 страници, меки корици
Съдържанието на книгата е разгърнато в деветнадесет глави, а именно:
Първа глава
Педагогическа психология, възникване, съвременно състояние и перспективи за развитие, предмет и задачи;
Втора глава
Методи за психологическо изследване
Трета глава
Проблемът за личността в психологията
Четвърта глава
Дейност и формиране на личността
Пета глава
Формиране на потребностно-мотивационната сфера на личността
Шеста глава
Общуване и формиране на личността
Седма глава
Междуличностните отношения в колектива
Осма глава
Саморегулативните механизми на личността
Девета глава
Психолого-педагогическа характеристика на началната училищна възраст - първи-трети клас
Десета глава
Психолого-педагогическа характеристика на учениците от средната училищна степен - четвърти-седми клас
Единадесета глава
Психолого-педагогическа характеристика на учениците от горната училищна степен - осми-единадесети клас
Дванадесета глава
Психологическа характеристика на учебната дейност
Тринадесета глава
Ориентирането в учебната дейност
Четиринадесета глава
Психологически основи на управлението на учебната дейност
Петнадесета глава
Психологически основи на интезификацията на учебната дейност
Шестнадесета глава
Развитие на способностите и формиране на творческата личност
Седемнадесета глава
Психология на изоставането в учебно-възпитателния процес
Осемнадесета глава
Работоспособност и умора на учениците
Деветнадесета глава
Психология на професионалния труд и личността на учителя


Състояние на книгата:  Много добро

Опции за доставка:
Еконт, наложен платеж, за сметка на купувача, опция преглед


ПРОДАДЕНА
 

Търсене на книги: