Преподаване по проблемите на правата на човека Практически занимания за началното и средното училище Преподаване по проблемите на правата на човека Практически занимания за началното и средното училище

Преподаване по проблемите на правата на човека Практически занимания за началното и средното училище

Цена: 10 лв

Рейтинг на продавача: 
 3  (от 2 продажби)
Виж повече за рейтинга на продавача »

В сборника са описани практически как да се запознаят децата със своите права, както и с човешките права като цяло.
Съдържание:
1. Увод;
2. За какво е тази брошура
- Преподаване на теория и усвояване на практика;
- Преподаване и проповядване: Делата значат повече от думите;
- Целта е пълно уважение към правата на човека и основните свободи;
- Как да се определят основните насоки?;
- Осмисляне на подхода;
- Грамотност по проблемите на правата на човека;
- На практика
- А) игри-драматизации
- Б) мозъчна атака
- Оценка;
3. С какво да започнем
- Сигурност в себе си и уважение към другите;
- Признаци
- Кой и какъв съм аз?;
А) книгата „Кой съм аз?“;
Б) беседи в кръг;
В) нишката на живота;
Г) моят силует от стената;
Д) аз и моите чувства;
Е) намисли си желание;
- Как общувам с другите?
А) Моето семейство от кукли;
Б) Въображаемият приятел;
В) Писма и приятели;
Г) По-големият приятел;
Д) Нова беседа в кръг;
Е) Хората от Луната;
Ж) „Пералната машина“;
- Доверие;
- Сляпа вяра;
- Изработване на някои правила за ползване в клас;
А) Съставяне на правила за поведение на световната общност;
Б) Всеобщата декларация за правата на човека;
В) Правата на децата;
Г) Връзки;
4. Някои основни въпроси на правата на човека;
- Защита на живота – личността в обществото;
А) Какво означава да си „човек“;
Б) Послание в бутилка;
В) Начало и край;
Г) „Мария е изчезнала“;
5. Мирът и правото на живот;
- Международна криза;
- Мир;
- Среща на най-високо равнище;
6. Развитието и околната среда;
- Прехраната;
- Вода;
- Жилище;
- Население;
- Работа;
- Енергия;
- Здравеопазване;
7. Правителство и законност;
- Законодателни органи и съдилища;
- Видове съдилища;
- Равенство пред Закона;
8. Свобода на мисълта, съвестта, религията, мнението и словото;
- Субективност на оценките;
- Думи, които нараняват;
- Свободата на събранията и на участието в обществените работи;
- Дружество „Права на човека“;
9. Икономическо развитие и благосъстояние;
- Бедни и богати;
- Животът на трудещите се;
- Изказване;
- В служба на целия свят;
10. Социално и културно благосъстояние;
- Някога;
- Схема на семейството;
11. Дискриминация;
- Откриване на различията;
- Дискриминация на основата на цвета на кожата и расата;
- Нерасисткият клас;
- Дискриминация на основата на пола;
А) Среща на бивши съученици;
Б) Какво е „момче“? Какво е „момиче“?;
В) Очаквания;
Г) Кой какъв е?;
Д) Клас без предубеждения на основата на пола;
- Дискриминация – статут на малцинствените групи;
А) Различаване на някои „малцинствени групи“;
Б) Изказвания;
- Дискриминация по отношение на хората с физически и умствени недостатъци;
А) Изказвания;
Б) Училището е едно за всички;
12. Какво да правим по-нататък?;

Сборникът е издаден през 1993 г, от Организация на Обединените нации в Ню Йорк, на български език. Съдържа 71 страници, меки корици


Състояние на книгата:  Много добро

Опции за доставка:
Еконт, опция преглед, за сметка на купувача
Изпрати съобщение/запитване към продавача »
 

Търсене на книги: