Сборник доклади от втора Бъгаро-Унгарска научна конференция „Учене през целия живот – знания и мъдро Сборник доклади от втора Бъгаро-Унгарска научна конференция „Учене през целия живот – знания и мъдро

Сборник доклади от втора Бъгаро-Унгарска научна конференция „Учене през целия живот – знания и мъдро

Цена: 20 лв

Рейтинг на продавача: 
 3  (от 2 продажби)
Виж повече за рейтинга на продавача »

Втората Българо-Унгарска научна конференция „Учене през целия живот – знания и мъдрост“ е проведена през 2014 г. и в сборника са включени следните доклади:
1. Ученето за цял живот и необходимостта от промяна в средното образование – проф. д-р Румен Вълчев;
2. Ученето през целия живот – Золтан Гилице, Будапеща;
3. Регионални образователни практизи за Учене през целия живот – Албена Тотева и Маруся Додова – Плевен;
4. Ролята на Регионален инспекторат по образованието Видин за формирането на регионална политика за повишаване на качеството на образованието чрез прилагане на проектно базирано обучение в уилищата от област Видин – Елена Стефанова – Видин;
5. Мястото на празниците и ритуалите в съвременното общество и влиянието им върху емоционално ценностното развитие на детето – Калинка Берова и Ралица Данева – Смолян;
6. Новите деца на планетата – Силвия Асенова – Перник;
7. Комуникационна стратегия – модел на взаимодействие със заинтересуваните страни с цел придобиване на знания и умения за овладяване на агресията в уилищата на територията на област Монтана – Трайка Трайкова – Монтана;
8. Екипно взаимодействие за интеграция на уеници с интелектуални затруднения – д-р Калоян Дамянов, Стара Загора;
9. Приложение на коучинга за мотивиране на професионалното развитие и учене през целия живот – Мария Гайдарова – Пловдив;
10. Управление на екипа в проектните дейности – Евгения Цветанова – Шумен;
11. За ролята на училищния директор като организатор на ученете през целия живот – Илия Костов – Русе;
12. Формиране и развитие на ключови компетентности в контекста на уенето през целия живот – Неделчо Неделчев, Милена Маринова;
13. Политиката за Учене през целия живот в ДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Румяна Иванова – Свищов;
14. Молед на иновационна стратегия за управление на звено от системата на народната просвета – Стоян Стоянов – Русе;


Състояние на книгата:  Отлично

Опции за доставка:
Еконт, опция преглед, за сметка на купувача
Изпрати съобщение/запитване към продавача »
 

Търсене на книги: