Лабораторни работи по физика за средното училище. Част 4: Оптика. Атомна физика- Драгия Иванов Лабораторни работи по физика за средното училище. Част 4: Оптика. Атомна физика- Драгия Иванов

Лабораторни работи по физика за средното училище. Част 4: Оптика. Атомна физика- Драгия Иванов

Цена: 10 лв

Рейтинг на продавача: 
 3  (от 2 продажби)
Виж повече за рейтинга на продавача »

Съдържание:
Глава първа – Геометрична оптика;
1. Опитно изследване на отражението на светлината;
2. Изследване на плоски гвмгжгжжжзбчЛогледала;
3. Получаване на образи при сферични огледала;
4. Изследване на вдлъбнати огледала;
5. Изследване на изпъкнали огледала;
6. Изучаване на явлението пречупване на светлината;
7. Определяне на коефициент на пречупване;
8. Проверка на закона на Снелиус. Определяне коефициент на пречупване;
9. Построяване на образи при лещи;
10. Изследване на събирателни лещи;
11. Определяне фокусното разстояние на събирателна леща;
12. Определяне фокусното разстояние на разсейвателна леща;
13. Изследване на разсейвателна леща;
14. Изучаване на устройството и действието на фотоапарат;
15. Получаване на негатив и позитив;
16. Получаване на образи посредством малки отвори;
17. Изучаване свойствата на окото;
18. Работа с прожекционни апарати;
19. Конструиране на прожекционни апарати;
20. Определяне увеличението на лупа;
21. Конструиране на микроскоп и определяне на неговото увеличение;
22. Конструиране на зрителна тръба;
Втора глава – Вълнова оптика;
1. Наблюдаване на интерференция и дифракция на светлината с лазер;
2. Наблюдаване на дифракция на светлината;
3. Изследване на разрешаващата способност на малък отвор;
4. Наблюдаване на дифракция на светлината в пластинка от грамофонна плоча;
5. Определяне константата на дифракционна решетка посредством лазер;
6. Определяне дължината на светлинна вълна с дифракционна решетка;
7. Определяне скоростта на светлината в хомогенна среда посредством лазер и дифракционна решетка;
8. Наблюдаване на явлението поляризация на светлината;
9. Сравняване на интензитета на светлината на два източника;
10. Наблюдаване на спектри с помощта на призми;
11. Градуиране на спектроскоп и измерване дължината на светлинните вълни на спектралните линии на газове и пари;
12. Волт-амперна характеристика на вакуумна фотоклетка;
13. Изследване уравнението на Айнщайн за фотоефекта и определяне константата на Планк;
14. Снемане светлинната характеристика на фотоелемент;
15. Фотореле;
16. Изследване зависимостта на интензитета на светлината от дебелината на поглъщащия слой;
17. Топлинно спектрално преместване;
18. Опитна проверка на закона на Стефан-Болцман;
Глава трета –Атомна физика
1. Определяне на константата на Ридберг с дифракционна решетка;
2. Изследване на Гайгер-Мюлеров брояч, регистриране на радиоактивни лъчения;
3. Изследване на радиоактивни лъчения с помощта на Гайгер-Мюлеров брояч.
4. Изследване йонизиращата способност на радиоактивните лъчи;
5. Наблюдаване на сцинтилации в стинцилоскоп и следи на алфа-частици в Уилсонова камера;
6. Изследване отклонение на бета-лъчи в електрични и магнитни полета;
7. Измерване периода на полуразпадане на краткоживеещи радиоактивни изотопи;
8. Регистрация на космически лъчи;
9. Определяне коефициент на поглъщане на -лъчи от олово;
10. Изучаване следи на заредени елементарни частици по готови фотографии;
Книгата е издадена през 1992 г., меки корици, отлично състояние, пожълтели страници. Съдържа 203 страници.


Състояние на книгата:  Отлично

Опции за доставка:
Доставка с Еконт или със Спиди, опция преглед, наложен платеж, за сметка на купувача
Изпрати съобщение/запитване към продавача »
 

Търсене на книги: