ОБЯВИ ЗА РАБОТА      АПАРТАМЕНТИ ПОД НАЕМ
Техническо чертане - Стефан Станков, Славян Ангелов

Техническо чертане - Стефан Станков, Славян Ангелов

Цена: 15 лв

Рейтинг на продавача: 
 3  (от 2 продажби)
Виж повече за рейтинга на продавача »

Съдържание:
Първа част: Чертожни инструменти и материали
1. Чертожни инструменти;
2. Чертожни материали;
3. Подготовка на работното място и някои правила при чертане;
4. Надписи и шрифтове;
5. Мащаби;
Втора част: Геометрично чертане
1. Чертане на линии;
2. Геометрични построения;
3. Спрегнати линии и криви;
4. Видове криви;
5. Построяване на парабола по дадени дисектриса и фокус;
6. Построяване на парабола по дадени височина ad и хода bc;
7. Построяване на равностранна парабола;
8. Построяване на хипербола по зададени разстояния между върховете и фокусите /фиг.110/;
9. Построяване на Архимедова спирала;
10. Еволвента;
11. Синусоида;
12. Циклоида;
13. Волюта;
14. Начертаване на орнаменти;
15. Нанасяне на мерки върху чертежи /котиране/ и защриховане;
16. Нанасяне на мерки /котиране/;
17. Изобразяване на изгледи;
18. Условни означения на строителни материали и почви;
19. Условни геодезични и топографски знаци;
Трета част: Проекционно чертане
1. Напречни профили на път;
2. Подпорни стени;
3. Видове канални профили;
4. Стоманобетонни елементи и конструкции;
5. Сглобяеми стоманобетонни елементи;
6. Заснемане и начертаване на паметник;
7. Заснемане и начертаване на ситуационен план;
Четвърта част: Аксонометрични проекции
1. Аксонометрични оси;
2. Аксонометричен изглед на окръжност;
3. Аксонометричен образ на шестоъгълна призма;
4. Построяване на аксонометричен образ на призматично тяло по данни от фиг.141;
5. Построяване на аксонометричен обаз на сграда;
6. Аксонометрично изобразяване на опростен архитектурен обект;
7. Дървени съединения /сглобки/;
8. Акномотричен изглед на площад;
9. Корнизен орнамент;
10. Обикновен корниз с конзоли;
11. Акнонометрично построение на опростена архитектурна колонада;
12. Заснемане на строителен обект;
13. Начертаване на профилни стомани;
14. Начертаване на релси и релсови гвоздеи;
15. Чертане на свързващи средства /болтове/;
16. Чертане на нитови съединения /връзки/;
17. Чертане на водопроводни и канализационни инсталации.
Учебникът е издаден през 1976 г., много добро, почти отлично състояние.


Състояние на книгата:  Много добро

Опции за доставка:
Доставка с Еконт или със Спиди, опция преглед, наложен платеж, за сметка на купувача
Изпрати съобщение/запитване към продавача »
 

Търсене на книги: